www.vaguthu.mv

Site title of www.vaguthu.mv is Vaguthu | Fast, Reliable, Unbiased News

World ranking 122780 altough the site value is $17820. vaguthu.mv IP is 104.25.225.117 on cloudflare-nginx server works with 703 ms speed. The charset for this site is utf-8.

Web site description for vaguthu.mv is އިންސާނެއްގެ ވިސްނުމަށް އައި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމުގެ "ޙައްޤު" އޮންނަ އެމެރިކާ ގައި ވެސް އާއިލާ މެންބަރުންނާއި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އެއީ ޤާނޫނުގައި އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެކެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ދަށުދަރަޖައިގެ ކަންތައްތައް ކުރާ މީހުން އުޅެއެވެ.އެމެރިކާގެ އަ...

SITE INFORMATION

Site Title Vaguthu | Fast, Reliable, Unbiased News
Keywords breaking news, business, education, entertainment, Maldives, Maldives News, Maldives Politics, maldives resorts, news, sports, technology, vaguthu,
Charset utf-8
Page Speed 703 ms
Site Host vaguthu.mv
IP Address 104.25.225.117
Site Server cloudflare-nginx
Site Analytic Code 51116513-1
Alexa Rank 122780

KEYWORDS STATISTICS

Keyword Using Count Usage Rate(%)
ކުރިން165 times6.44
ގަޑި150 times5.85
މިނެޓް108 times4.21
ދުވަސް64 times2.50
އިން19 times0.74
ވަގުތު15 times0.59
ހައްޔަރުކޮށްފި15 times0.59
އަންހެނަކު15 times0.59
ރައީސް14 times0.55
އީދު14 times0.55
ޚުތުބާ13 times0.51
ކޮށްފި13 times0.51
ވާހަކަ12 times0.47
ކައިވެނި12 times0.47
ކުޅިވަރު11 times0.43
މިހެން11 times0.43
ގޯލުން11 times0.43
ސިކުންތު11 times0.43
އެންމެ11 times0.43
ރާއްޖެ10 times0.39
ބޮޑު10 times0.39
ފުޓްސަލް10 times0.39
މެޗު10 times0.39
ކާމިޔާބު10 times0.39
ރިޕޯޓް9 times0.35
ހައްޖު9 times0.35
ފުރަތަމަ8 times0.31
އަށް8 times0.31
މޮޅުވެއްޖެ8 times0.31
މަރުވެއްޖެ8 times0.31
ޚަބަރު7 times0.27
ނަގަން7 times0.27
އާއި7 times0.27
ޖަލަށް7 times0.27
އައްޑޫ6 times0.23
ބަދުނާމު6 times0.23
ކުރާނަމަ،6 times0.23
އެކަމުގެ6 times0.23
ނޭދެވޭ6 times0.23
އަސަރު6 times0.23
އިގުތިސޯދަށް6 times0.23
ފޯރާނެ6 times0.23
އެމްޑީޕީ6 times0.23
ކުރެން6 times0.23
އަލްހާން6 times0.23
އަހަން6 times0.23
އޮތީ6 times0.23
ޓީމް6 times0.23
އެއް6 times0.23
ކުރެވޭނެ6 times0.23
ކަޕް6 times0.23
ދެވަނަ6 times0.23
ސައްދާމް6 times0.23
ހުސައިން6 times0.23
ދަންޖައްސައި6 times0.23
މެރުމަށްފަހު،6 times0.23
ވަނަ6 times0.23
އަންނައިރު6 times0.23
ހަނދާން6 times0.23
ސިޓީއެއްގެ6 times0.23
ދަރަޖަ6 times0.23
ދެވޭ6 times0.23
މިންގަނޑާ6 times0.23
ބެހޭގޮތުން6 times0.23
އެލްޖީއޭ6 times0.23
ވިދާޅުވާ6 times0.23
އެއްޗެއް6 times0.23
ފަހުމެއް6 times0.23
ނުވޭ6 times0.23
އެތައް6 times0.23
މެދު6 times0.23
އުޅުނު6 times0.23
މަސްތުވާތަކެތި6 times0.23
ސިޔާސީ5 times0.20
ދުނިޔެ5 times0.20
ދުނިޔޭގެ5 times0.20
އަޟްޙާ5 times0.20
ނަމާދަށް5 times0.20
ސްޓޭޑިއަމް5 times0.20
ހިމެނޭ5 times0.20
ސަރަހައްދުގެ5 times0.20
ޓްރެފިކް5 times0.20
ފްލޯ5 times0.20
ހަމަޖެހިފައިވަނީ5 times0.20
ތެރޭގައި5 times0.20
އައިފޯން5 times0.20
ކޮސްޓާގެ5 times0.20
ޗެލްސީ5 times0.20
ބަލިނުވެ5 times0.20
ސަލާމަތްވެއްޖެ5 times0.20
ފަސޭހަ5 times0.20
ކަމާއެކު5 times0.20
ލަންދޫ5 times0.20
ޔޫތް5 times0.20
ކަޕްގެ5 times0.20
ފަހަތުން5 times0.20
އަރައި5 times0.20
މިލަދޫ5 times0.20
އެފްސީ5 times0.20
ހިގުއައިންގެ5 times0.20

LINK ANALYSE

Text Link Rel Target
ޕްރޮމޯޝަން/viyafaari/performance/
ޔޫއެސް އޯޕަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކާބާ ހޯދައިފި/sport/454633/
ޔޫއެސް އޯޕަންގެ ފައިނަލަށް ޖޮކޮވިޗް ދަތުރުކޮށްފި/sport/454463/
ޔޫރަޕުން ފާޅުވި ރީތި ބަގީޗާ ގަސް/news/column/427638/
ޔުނައިޓެޑަށް ދެ ޕެނަލްޓީ ލިބެންޖެހޭ – މޮރީނިއޯ/sport/454621/
ޓެކްނޮލޮޖީ/technology/
ޑރ.މުހައްމަދު ޒިޔާދު/author/ziyaad/author
ސިޔާސީ/news/politics/
ސިއްހަތު/health-2/
ސުކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ހޯމްވޯކް ދިނުން މަނާކޮށްފި/evaguthu/baicoffee/454665/
ސީރިއާގެ ސުލްހައިގެ އުންމީދު އާވެއްޖެ/world-news/454661/
ސިނާއަތްތައް/viyafaari/industries/
ގދ.އަތޮޅުގެ 50 ރަށް ވަރުވާއަށް ދެނީ/viyafaari/454657/
ގ. އެސްބަރިގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ/photos/453872/
ލެސްޓާ އަތުން ލިވަޕޫލްއަށް ބޮޑު މޮޅެއް/sport/454627/
ލީގުގެ ދެވަނަ މެޗުން ވެސް ބަޔާން މޮޅުވެއްޖެ/sport/454449/
ލޭބޯ ފިސާރި ދެ އަންހެނުން/news/column/419586/
ދަތުރުފަތުރު/viyafaari/industries/transport/
ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިނާއަށް ގޮސްފި/news/454516/
ދުޢާ އިޖާބަ ނުވާ ސަބަބުތައް/religion/415790/_self
ދުނިޔޭގެ ވިޔަފާރި/viyafaari/business/
ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު/sport/worldsports/
ދުނިޔެ/world-news/
ފުޓުބޯޅަ/sport/football/
ފޮޓޯ/photos
ފެޝަން ވީކްގައި ސްނެޕްޗެޓް ފިލްޓާތަކުގެ ނުފޫޒު/evaguthu/baicoffee/454638/
ފަތުރުވެރިކަން/viyafaari/industries/tourism/
ފުރަތަމަ ޞަަފްހާ/
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ/photos/453176/
މިޔުޒިކް/evaguthu/music-evaguthu/
މައިގްރޭންއާ ދުރުކޮށްދޭނެ ބައެއް ކާނާ/health-2/451790/
މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް/photos/454361/
މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް/photos/453043/
މިއަހަރު ވެސް ފޯރިގަދަ ދިރާޤު ޢީދު ޝޯވ އޮންނާނެ/evaguthu/music-evaguthu/454500/
މިރޭގެ މެޗަށް މެސީ ފިޓުވެއްޖެ/sport/454458/
މުނިފޫހިފިލުވުން/evaguthu/entertainment/
މުހައްމަދު މިސްބާހް/author/-12/author
މަހުން ލިބޭ ސިއްހީ ފައިދާތައް/health-2/451398/
މީހުން/evaguthu/people/
ވިޔަފާރިވެރިޔާ/viyafaari/businessman/
ވިޔަފާރި/viyafaari/
ވަޓްސްއެޕް މެސެޖަކުން އަނބިމީހާ ވަރިކޮށްފި/evaguthu/baicoffee/262357/
ވޮލީ/sport/volleyball/
ވާހަކަ/evaguthu/story/
ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ)/author/abdulazeezz/author
ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ މާތްކަން/religion/454491/
އެޕަލް ކުންފުނީގެ އިވެންޓް/technology/453756/
އެޑިއުކޭޝަން ފެއަރ 2016/photos/449495/
އިޤްތިޞާދު/viyafaari/economy/
އެގްޒިބިޝަން މެޗް: ގޯލްޑް ޓީމް އަދި ގައުމީ ޓީމް/photos/450365/
އަލްޖަޒީރާ ރިޕޯޓްގައި ދެކޮޅު ނުޖެހޭ އެތައް ކަމެއް/reports/454295/
އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި އަލަވޭސްއިން ބާސާ ބަލިކޮށްފި/sport/454624/
އިތުރު ކުޅިވަރު/sport/other/
އަފަގެ ވާހަކަ/addu/afage_vaahaka/
އެމްޑީޕީ ކުރެން އަލްހާން އަހަން އޮތީ މިހެން/news/454757/
އެމްއެންޔޫ ދަސްވެނިވުން 2016/photos/449394/
އިމާރާތްކުރުން/viyafaari/industries/construction/
އީވަގުތު/evaguthu/
އައްޑޫގައި މީހަކު ދަން ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ/news/454156/
އައްޑޫ ބަހުރުުވަ/addu/bahuruva/
އައްޑޫ/addu/
ކޮސްޓާގެ ގޯލުން ޗެލްސީ ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ/sport/454776/
ކޮލަމް/news/column/
ކައިވެނި ނުކޮށްފިއްޔާ ޖަލަށް!/evaguthu/baicoffee/311089/
ކުއްޅަވައް – ލަންދޫގެ ފަހުރެއް!/reports/454062/
ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިން/raajje/
ކުޅިވަރު/sport/
ކުރިނބީލައިވް/raajje/
ބާސްކެޓް/sport/basketball/
ބިލިއާޑް/sport/billiard-sport/
ބީފަނަރަ/raajje/
ބައި ކޮފީ/evaguthu/baicoffee/
ބްރެޒިލްގެ ސްކޮޑު ވަރަށް ފުރިހަމަ: ކޮސްޓާ/sport/454312/
ބްރާވޯގެ ކުޅުމާމެދު ގާޑިޔޯލާ ހިތްހަމަޖެހޭ/sport/454618/
ރިޕޯޓް/reports/
ރެސްޕެކްޓް ކެމްޕޭން: މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް/news/column/366036/
ރީތި އައިފޯން 7 ދައްކާލައިފި/technology/453819/
ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު/sport/localsports/
ރާއްޖެ/raajje/
ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލަކާއެކު ރެއާލް މޮޅުވެއްޖެ/sport/454582/
ޚަބަރު/addu/news_addu/
ހަޤީޤީ ވާހަކަ : ކޮޅުފުށިން ފެނުނު ޕަރީގެ ވާހަކަ/news/column/372512/
ހިގުއައިންގެ ދެ ގޯލުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ/sport/454630/
ހޮލީވުޑް/evaguthu/hollywood/
ހާދިސާ/addu/incident/
ހުވަދޫ ވީކްލީ/raajje/
ހަބަރު/news/
ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ އަހަރިީ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ/photos/452646/
ހޭރިޔާ – އައްޑޫ/heyriyaa/addu/
follow @vaguthuonlinehttps://twitter.com/vaguthuonline
eng/en
"ވަގުތު" ޓީމް ލަންދޫއަށް އަތުވެއްޖެ/news/454718/
"އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް" އުފެދިގެން އައީ ކިހިނެއްބާ!/news/column/368423/

RESPONSE INFO

Cache-Controlpublic, max-age=120, stale-while-revalidate=240, stale-if-error=600
CF-RAY2e0d4b086a433c83-CDG
Connectionkeep-alive
Content-Typetext/html; charset=UTF-8
DateSun, 11 Sep 2016 18:48:18 GMT
Expires1473619771.907
Link; rel="https://api.w.org/"
Servercloudflare-nginx
Transfer-Encodingchunked
VaryAccept-Encoding
Via1.1 varnish
X-CacheHIT
X-Powered-ByPHP/7.0.10
X-Server-Powered-ByEngintron
X-Turbo-Charged-ByLiteSpeed
X-Varnish1172295092 1172294545

META TAGS

article:publisherhttps://www.facebook.com/vaguthumv/
fb:app_id1494290047491333
generatorwordpress 4.6.1
og:descriptionfast, reliable, unbiased news
og:imagehttp://www.vaguthu.mv/wp-content/uploads/2016/07/vaguthu_placeholder.jpg
og:site_namevaguthu.mv
og:titlevaguthu | fast, reliable, unbiased news
og:typewebsite
og:urlhttp://www.vaguthu.mv/
twitter:cardsummary_large_image
twitter:creator@vaguthuonline
twitter:descriptionread more on vaguthu.
twitter:domainwww.vaguthu.mv
twitter:imagehttp://vaguthu.mv/wp-content/uploads/2016/09/57d27f1c1800006c32bd0490.png
twitter:site@vaguthuonline
twitter:titleamihla dharifulhaai kaiveni kurumun manma aai dharifulhu hayyarukohfi
twitter:widgets:cspon
viewportwidth=device-width, initial-scale=1
x-ua-compatibleie=edge

H TAGS

h3އާދީއްތަ | 11 ސެޕްޓެމްބަރު 2016,
h4ރިޕޯޓް, ކޮލަމް, މިއަދުގެ މަޤްބޫލް, ދުނިޔެ, ގދ.އަތޮޅުގެ 50 ރަށް ވަރުވާއަށް ދެނީ, ސީރިއާގެ ސުލްހައިގެ އުންމީދު އާވެއްޖެ,
h5ކުއްޅަވައް – ލަންދޫގެ ފަހުރެއް!, އަލްޖަޒީރާ ރިޕޯޓްގައި ދެކޮޅު ނުޖެހޭ އެތައް ކަމެއް, ސީރިއާގެ ސުލްހައިގެ އުންމީދު އާވެއްޖެ,

CSS FILES

1//twitter.com/vaguthuonline
2//vaguthu.mv/wp-content/plugins/wordpress-popular-posts/style/wpp.css?ver=3.3.4
3//vaguthu.mv/wp-content/plugins/wp-polls/polls-css.css?ver=2.73.1
4//vaguthu.mv/wp-content/tablepress-combined.min.css?ver=9
5//vaguthu.mv/wp-content/themes/vaguthu03/dist/css/app.css?ver=2.2.5
6//vaguthu.mv/wp-content/themes/vaguthu03/dist/css/overrider.css?ver=2.0.7
7//vaguthu.mv/wp-content/themes/vaguthu03/favicon-vaguthu.png
8//vaguthu.mv/wp-includes/wlwmanifest.xml
9//vaguthu.mv/wp-json/
10//vaguthu.mv/xmlrpc.php?rsd

JAVASCRIPT FILES

1//vaguthu.mv/wp-content/plugins/adrotate/library/jquery.adrotate.clicktracker.js
2//vaguthu.mv/wp-content/plugins/wp-polls/polls-js.js?ver=2.73.1
3//vaguthu.mv/wp-content/themes/vaguthu03/dist/jquery.min.js?ver=2.1.4
4//vaguthu.mv/wp-content/themes/vaguthu03/dist/js/app.js?ver=2.0
5//vaguthu.mv/wp-content/themes/vaguthu03/dist/js/plugins.js?ver=1.3
6//wprp.zemanta.com/static/js/loader.js?version=3.6