www.avas.mv

Site title of www.avas.mv is Avas.mv - Maldives News, Politics, Entertainment, Business, Sports, Travel, Technology and Breaking News

World ranking 29064 altough the site value is $76164. avas.mv IP is 54.255.217.237 on nginx/1.9.9 server works with 1547 ms speed. The charset for this site is utf-8.

Web site description for avas.mv is Avas.mv - Beyond Headlines

SITE INFORMATION

Site Title Avas.mv - Maldives News, Politics, Entertainment, Business, Sports, Travel, Technology and Breaking News
Keywords breaking news, business, education, entertainment, Maldives, Maldives News, Maldives Politics, news, sports, technology, travel,
Charset utf-8
Page Speed 1547 ms
Site Host avas.mv
IP Address 54.255.217.237
Site Server nginx/1.9.9
Site Analytic Code 57149096-1
Alexa Rank 29064

KEYWORDS STATISTICS

Keyword Using Count Usage Rate(%)
އަށް14 times2.41
ނެތް7 times1.21
ވާހަކަ6 times1.03
ވެސް6 times1.03
jobs6 times1.03
ކުޅިވަރު5 times0.86
ދިވެހި5 times0.86
އިތުރު5 times0.86
ދިޕިކާ4 times0.69
އަހަރު4 times0.69
news3 times0.52
ރާއްޖެ3 times0.52
ރިޕޯޓް3 times0.52
ލައިފްސްޓައިލް3 times0.52
ދުނިޔެ3 times0.52
ފިނިޕޭޖް3 times0.52
ވިޔަފާރި3 times0.52
ފޮޓޯ3 times0.52
ލަންކާގެ3 times0.52
ކުރީގެ3 times0.52
މަޖިލިސް3 times0.52
މެންބަރަކާއި3 times0.52
ހަތަރު3 times0.52
މީހަކު3 times0.52
މަރަން3 times0.52
ހުކުމްކޮށްފި3 times0.52
މެލޭޝިޔާއަށް3 times0.52
ފުރި3 times0.52
ފްލައިޓު3 times0.52
އޮޅިގެން3 times0.52
އޮސްޓްރޭލިއާ3 times0.52
ޖަލުން3 times0.52
ނިކުތްތާ3 times0.52
ހަމަސް،3 times0.52
ސަންޖޭ3 times0.52
މަސައްކަތެއް3 times0.52
ޝާހްރުކްގެ3 times0.52
ބަތަލާ3 times0.52
އަކަށް3 times0.52
ކެޓްރީނާ3 times0.52
ހަމަޖެއްސުމުން3 times0.52
ރަތަށް3 times0.52
އެންމެ3 times0.52
މުސްކުޅި3 times0.52
މީހާއަށް3 times0.52
ކުރު3 times0.52

LINK ANALYSE

Text Link Rel Target
ޕްރޮމޯޝަން/business/promotion
ޓެކްނޯލޮޖީ/lifestyle/technology
ސްވިމިން އެވޯޑް ހަފުލާ/22203
ސިއްހަތު/lifestyle/health
ސްކޫލް/lifestyle/school
ސްކްއަޓްސް: ހަމައެކަނި ބުޑުގެ ކަސްރަތެއް ނޫން/22162
ގުޅިފަޅު ލޭބަ ޕާކް: މާލެ އަށް ލުޔެއް ލިބޭނެތަ؟/22411
ލައިފްސްޓައިލް/lifestyle
ދިވެހި ސިނަމާ/fini-page/dhivehi-cinema
ދުނިޔެ/world
ދީން/lifestyle/religion
ފޮޓޯއެސްބަރި ގޭގައި، ރޯވެ އެނދުން/22470
ފޮޓޯ/multimedia/photo
ފުޑް އެންޑް ޓްރެވަލް/lifestyle/food-and-travel
ފެޝަން/lifestyle/fashion
ފިނިޕޭޖް/fini-page
މަލްޓިމީޑިއާ/multimedia
މަދިރި އެކީ ނައްތާލަން ސައިންސްވެރިން ނިކުންނަނީ!/22524
މިއުޒިކް/fini-page/music
މައުމޫންގެ ސިޔާސީ ފަހުބަސް ސާފުވާން ޖެހޭ!/22481
މިހުސޯ: ކުޑައިރުގެ ހުނަރުން ދިއްލާލި ޒުވާނާ!/22500
މީހުން/lifestyle/people
ވިޔަފާރި/business
ވީޑިއޯ/multimedia/video
ވާހަކަ/story
އޯޑިއޯ/multimedia/audio
އޮފްބީޓް/lifestyle/offbeat
އެއް ހަފުތާ: ކުއްލި ފަސް މަރު، ރޮއްވައިފި!/22521
އިންޓަރެކްޓިވް/multimedia/interactive
އިންފޮގްރެފިކް/multimedia/infographic
އެންމެ މުސްކުޅި މީހާއަށް 145 އަހަރު!/22496
އަންހެނުން/lifestyle/women
ކުޅިވަރު/sports
ކުރު ވާހަކަ: މަޖުނޫނެއްގެ ހިތް އޮތް ގޮތް/21608
ކުރު ވާހަކަ: އެމީހުން/21868
ކުރު ވާހަކަ: ހިތްފުރެންދެން/21667
ބޮލީވުޑް/fini-page/bollywood
ބޭރު ކުޅިވަރު/sports/world-sports
ރިޕޯޓް/report
ރިވިއު/fini-page/review
ރާއްޖެ ކުޅިވަރު/sports/local-sports
ރާއްޖެ/local
ހޮލީވުޑް/fini-page/hollywood
terms of use/page/tos
president maumoon's stance needs to be clear!/en/22493
news drop/news-drop
job: sales coordinator jobs by dhiraagu/iulaan/538
english edition/en
english/en
contact us/page/contact
about us/page/about
20 އަހަރަށް ފަހު ޝަކީބު ގައުމީ ޓީމާ ދުރަށް/22477

RESPONSE INFO

Cache-Controlno-cache
Connectionkeep-alive
Content-Length44695
Content-Typetext/html; charset=UTF-8
DateFri, 09 Sep 2016 10:38:33 GMT
Servernginx/1.9.9
X-Powered-ByPHP/5.5.9-1ubuntu4.11

META TAGS

article:publisherhttps://www.facebook.com/mvavas
content-languagedv
csrf-tokentjmdccq23pxzyo32ilerjeqgv2sefu6sk0n0n9kw
fb:app_id317647168419993
fb:pages682778605132943
imagehttps://avas.mv/assets/og/avas_og.png
localeen_en
mobile-web-app-capableyes
msapplication-tilecolor#ffffff
msapplication-tileimagehttps://avas.mv/assets/ico.ico/ms-icon-144x144.png
og:descriptionavas.mv - beyond headlines
og:imagehttps://avas.mv/assets/og/avas_og.png
og:site_nameavas.mv
og:titleavas.mv - maldives news, politics, entertainment, business, sports, travel, technology and breaking news
og:urlhttps://avas.mv
site_nameavas.mv
theme-color#18486f
titleavas.mv - maldives news, politics, entertainment, business, sports, travel, technology and breaking news
twitter:cardsummary_large_image
twitter:creator@avasmv
twitter:domainwww.avas.mv
twitter:image:srchttps://avas.mv/assets/og/avas_og.png
twitter:site@avasmv
twitter:widgets:cspon
urlhttps://avas.mv
viewportwidth=device-width, initial-scale=1
x-ua-compatibleie=edge

H TAGS

h1މީހުން,
h2"ޕީކޫ" އިން އަމީތާބަށް ވުރެން ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ދިޕިކާ އަށް, 20 އަހަރަށް ފަހު ޝަކީބު ގައުމީ ޓީމާ ދުރަށް, govt. revokes passports of five, including nasheed, jameel, job: application development architect, job: assistant officer - customer services, job: head of programmes and services, job: sales assistant & market developer, job: sales coordinator, never asked nor recieved any money from muo: maumoon, police enters maldives independent office building, president maumoon's stance needs to be clear!, president yameen did not message over rilwan issue: umar, ކޮންޓޭގެ ނަޒަރުގައި ޑޭވިޑް ލުއިޒް އަކީ ޑިފެންޑަރެއް!, ކުރު ވާހަކަ: ހިތްފުރެންދެން, ކުރު ވާހަކަ: އެމީހުން, ކުރު ވާހަކަ: މަޖުނޫނެއްގެ ހިތް އޮތް ގޮތް, ކަލިނަރީ ޗެލެންޖުގެ ރަންވަނަ މިއަހަރު ވެސް އެޗްއައިއެޗަށް, އެންމެ މުސްކުޅި މީހާއަށް 145 އަހަރު!, އެއް ހަފުތާ: ކުއްލި ފަސް މަރު، ރޮއްވައިފި!, އީދަށް ފުރީތަ؟ މިފަހަރު ވެސް ފެން އީދަކަށް ވެދާނެ!, އެސްބަރި ގޭގައި، ރޯވެ އެނދުން, އެސްއެމްއީ ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ހަތް ޕަސެންޓަށް ކުޑަކޮށްފި, ވޮލީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލެވޭނީ 12 ކުލަބަށް: ހޯމް މިނިސްޓްރީ, މިހުސޯ: ކުޑައިރުގެ ހުނަރުން ދިއްލާލި ޒުވާނާ!, މައުމޫންގެ ސިޔާސީ ފަހުބަސް ސާފުވާން ޖެހޭ!, މަދިރި އެކީ ނައްތާލަން ސައިންސްވެރިން ނިކުންނަނީ!, މެލޭރިއާ ނެތް ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ލަންކާ ވެސް ހިމަނައިފި, މެލޭޝިޔާއަށް ފުރި ފްލައިޓު އޮޅިގެން އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް, ފިލްމު ބަލައިފިން! އާ މަންޒަރެއް، އާ ވާހަކައެއް ނެތް!, ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިކަން އެހެން ހިސާބަކަށް "ނައްޓާލަނީ", ދިވެހި ސުވެނިއާ ފެކްޓަރީން ޖެނުއަރީގައި އެކްސްޕޯޓް ފަށަނީ, ގުޅިފަޅު ލޭބަ ޕާކް: މާލެ އަށް ލުޔެއް ލިބޭނެތަ؟, ގާޒާ ވަށައިގެން ބިމު އަޑިންވެސް އިޒްރޭލުން ފާރެއް ރާނަނީ, ސްކްއަޓްސް: ހަމައެކަނި ބުޑުގެ ކަސްރަތެއް ނޫން, ޔޫއޭފާގެ އިންތިހާބު: އިނގިރޭސީންގެ ތާއީދު ވޭންޕްރާގަށް, ޖަލުން ނިކުތްތާ ހަމަސް، ސަންޖޭ އަށް މަސައްކަތެއް ނެތް!,
h4ފޮޓޯ,

CSS FILES

1//cdn.jsdelivr.net/jquery.slick/1.5.8/slick.css
2/assets/ico.ico/android-icon-192x192.png
3/assets/ico.ico/apple-icon-114x114.png
4/assets/ico.ico/apple-icon-120x120.png
5/assets/ico.ico/apple-icon-144x144.png
6/assets/ico.ico/apple-icon-152x152.png
7/assets/ico.ico/apple-icon-180x180.png
8/assets/ico.ico/apple-icon-57x57.png
9/assets/ico.ico/apple-icon-60x60.png
10/assets/ico.ico/apple-icon-72x72.png
11/assets/ico.ico/apple-icon-76x76.png
12/assets/ico.ico/favicon-16x16.png
13/assets/ico.ico/favicon-32x32.png
14/assets/ico.ico/favicon-96x96.png
15/assets/og/avas_og.png
16/build/assets/css/kuri-65dd2dd1a3.css
17/manifest.json

JAVASCRIPT FILES

1/assets/js/atk-1.4.js
2/assets/js/jquery.min.js
3/assets/js/slick.js
4/assets/js/sticky.js
5/assets/js/timeago.js
6/build/assets/js/avas-kuri-809ee3c206.js
7https://cdn.onesignal.com/sdks/onesignalsdk.js